Ara Bölme Yalıtımı

Ara Bölme Duvarları

Metal veya ahşap dikmeler ile oluşturulan hafif bölme duvarlar, yapılarda odaları meydana getiren iç duvarların oluşturulmasında en çok tercih edilen metodlardan biridir. 

Ara bölme duvar tasarımında, geniş alanların fonksiyonel bölümlendirilmesi özelliği beraberinde ses ve yangın yalıtımı sağlaması ve eğer ısıtılan odaların, ısıtılmayan kısımlardan ayırıldığı alanlar mevcut ise ısı yalıtımı sağlaması da aranılan özelliklerdendir.

Knauf Insulation Mineral Plus IPB 037 mineral yün ara bölme yalıtım levhası kullanılarak, ara bölme duvarlarda yalıtım seviyesi büyük oranda artırılarak yüksek performanslı akustik, yangın ve ses yalıtımı sağlanır.  

Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı, diğer adıyla ses redüksiyonu, sesin yapı içerisindeki bir bölümden diğerine iletiminin engellenmesi olarak açıklanabilir. Örnek olarak; bina içerisinde duvar ya da ara bölme duvar yapımı, yapı içi ses yalıtım çalışmalarına örnek gösterilebilir.

Konutlar arasındaki ayırıcı elemanların ses yalıtım performanslarının artırılması, konutlar arasında meydana gelen ses iletiminin azaltılmasında kullanılan başlıca yöntemdir.

Yapılarda ses yalıtımı dikkate alındığında, farklı kaynaklar tarafından oluşturulan pek çok ses oluşum çeşidi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tip durumlarda, yapının ses geçirimsizliği kritik önem taşımaktadır.

Hava Doğuşumlu Ses

Hava doğuşumlu ses kaynakları, gürültüyü, çevrelerinde bulunan havayı titreştirerek oluştururlar. Konutlarda temel hava doğuşumlu ses kaynaklarından bazıları:

 • İnsan sesi
 • Müzik enstrümanları
 • Ev sinema, müzik ve eğlence sistemleri
 • Ev hayvanları
 • Ev aletleri
 • Ve benzeri organik ve mekanik kaynaklar olarak belirtilebilir.

Ara bölme duvarlarının ses enerjisini tutma performansını gösteren fiziksel karakteristiğine ses yalıtım performansı denir ve desibel (dB) birimi ile ölçülür. Yapılarda ses yalıtımının başlıca kaynağı ara bölümlendirme duvarlarıdır.

Darbe Doğuşumlu Ses

Darbe sesi, herhangi bir yapı elemanının direkt fiziksel darbe ile uyarılması sonucu oluşmaktadır. Konutlarda bu çeşit ses oluşumuna örnekler:

 • Çarpan kapılar
 • Ayağını yere vurmak
 • Ev mobilyalarının sürüklenerek taşınması
 • Titreşen çamaşır/bulaşık/süpürge/mutfak makineleri

Darbe doğuşumlu ses oluşumunda, göreceli olarak küçük bir darbe, yüksek bir ses yaratabilir ve bu gürültü, yapı üzerinde pek çok noktaya ve çoğu zaman da daha uzak kısımlara iletilir.

Darbe sesi aşağıdaki önlemler ile kontrol altına alınabilir:

 • Darbe oluşan noktalara dirençli katmanlar yerleştirmek – Ör. halı, kilim, vb.
 • Yapısal yalıtım – örn. döşeme ve şap arasına darbe oluşumuna karşı dirençli yalıtım levhası yerleştirmek.

Sistem Avantajları

Bölme duvarlar, yapı çerçevesini hızlı bir şekilde bölümlendirerek istenilen büyüklükte ve modülasyonda yaşam alanları yaratılmasına imkan tanımaktadır. Alçıpan ara bölme duvarlarında, birbiriyle uyumlu çalışan ve dengeli performans gösteren mineral yün ve alçıpan kaplama kullanıldığı taktirde, yüksek seviyelerde ses ve ısı yalıtım performansı sağlanmaktadır.

Alçıpan ara bölme duvarları arasında, Knauf Insulation – Mineral Plus IPB 037 mineral yün yalıtım levhası kullanımı, dağılmaya uğrayan sesin ara bölme duvar içerisinde yutulmasını sağlayarak kayda değer biçimde akustik direnci artırır. Bu durum, ara bölme duvarlarda daha hafif ve ince alçıpanların kullanımına olanak sağlamakta, ve böylelikle taşıyıcı sistem üzerine daha az yük binerken daha kolay ve hızlı uygulama imkanı sunmaktadır.

Ara bölme duvarlarda Mineral Plus IPB 037 kullanımı, sadece yankılanan sesin ara bölme duvarlar içerisinde sönümlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, ayrıca sadece alçıpan kullanılarak oluşturulan ara bölme duvarların iç kısmında meydana gelen boşluk seslerinin de kesilmesine yardımcı olur.

Knauf Insulation Mineral Plus IPB 037 Ara Bölme Yalıtım Levhası

Mineral Plus IPB 037, Knauf Insulation tarafından bölme duvar sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak formülize edilmiş ve geliştirilmiş yüksek performanslı mineral yün yalıtım levhasıdır.

Uygulamacılar için özel olarak geliştirilmiş Mineral Plus IPB 037, yüksek performanslı ısı ve ses yalıtımı sağlamasının yanında, çok yüksek yangın dayanımına sahiptir.

Mineral Plus IPB 037 Ara Bölme Yalıtım Levhası Performans Özellikleri

BEKLENEN PERFORMANS KRİTERLERİ

1. Yangın Dayanımı     

 • En yüksek yangın dayanım sınıfı: Euroclass A1 (EN 13501-1)
 • Alev almaz, hiç yanmaz ve yangın yürütmez.
 • Bölme duvar ve giydirme cephe uygulamalarında detaylara ilişkin gerekli tüm yangın dayanım ihtiyaçlarını karşılar.

2. Ses Yalıtımı

 • Mükemmel ses yalıtımı.
 • Bölme duvar ve giydirme cephe sistemlerinde yalıtım ürününden beklenen tüm gerekli ses yalıtım değerlerini sağlar.

3. Isı Yalıtımı

 • Mineral Plus IPB 037 ısı iletkenlik katsayısı, λ = 0,037 W/m.K
 • Oldukça yüksek ısı yalıtım değeri.
 • Isı iletimine karşı ekstra direnç özelliği.
 • TS 825’e göre Türkiye için gerekli tüm U (Yapı Bileşeninin Toplam Isı Geçirgenlik Katsayısı) değerlerini sağlar

EK PERFORMANS KRİTERLERİ

4. Mükemmel Kullanım/Uygulama

 • Detaya mükemmel şekilde yerleşmek üzere geliştirilmiştir.
 • Kendini taşıyabilme özelliği sayesinde profiller arasında çökme/yığılma     yapmaz.
 • Herhangi bir tutturucu/sabitleyici ara malzemeye kesinlikle ihtiyaç duyulmaz.
 • Yalıtım levhaları, esnek yapıları sayesinde kolay zarar görmezler, uygulama sırasında uçlardan ve köşelerden kırılmazlar.
 • Kolay ve hızlı uygulama ile işçilikten ve zamandan büyük oranda tasarruf sağlar.

5. Minimum Tozuma

 • Alternatif yalıtım levhalarına göre %92 ‘ye varan oranlarda daha az tozuma gerçekleştirir.
 • Uygulama sırasında minimum tozuma ile ekstra koruma ekipmanı giymeye gerek kalmaz.

6. Benzersiz Paketleme

 • Her palette daha fazla paket, her pakette daha fazla yalıtım levhası içerir.
 • Yalıtım levhaları paketlerinde yüksek sıkışma oranı.
 • Her pakette alternatiflere göre daha fazla m2 ürün.
 • Benzersiz paketleme teknolojisi ile en ekonomik lojistik fırsatı. Sıkıştırılmış paketleme ile ürün uygulama alanına 30-40% oranında daha ekonomik nakliye ile ulaştırılır.
 • Özel paketleme teknolojisi ile paketler ve ürünler depo ve şantiye ortamlarında hava ve ortam koşullarından daha az zarar görür.
 • Ürünlerin taşınmasına harcanan işçililk ve efor azalır.

7. Sürdürülebilirlik

 • ECOSE® Technology ile üretilmiştir. Devrimsel bir yenilik; Fenol ve Formaldehit türevi zararlı kimyasallar ve boya    içermeyen, tamamen doğal  bağlayıcı.
 • Petrol bazlı kimyasallar yerine çabuk yenilenebilir malzeme içeriği.
 • Üretimi ve uygulama esnasında daha az zehirli emisyon.
 • Üretiminde kullanılan hammadde sayesinde çevre üzerinde daha az atık madde izi. 
 • Son kullanıcılar için daha sağlıklı bir mineral yün yalıtım malzemesi kullanma imkanı.
 • Çok düşük uçucu organik bileşen içeriği.

Ara Bölme Duvar Uygulaması

Ara bölme duvarları genel uygulamada; akustik tamponlarla çerçevelenmiş metal ya da ahşap taşıyıcı çerçeve ve aralarında yalıtım performansına göre seçilmiş farklı kalınlıklarda bir ya da daha fazla kat yalıtım levharı (Knauf Insulation Mineral Plus IPB 037) ve en dış katmanda alçıpanlar ile tamamlanmış sistemlerden oluşur.

Uygulama Aşamaları

1. Uygulamaya başlamadan önce, uygun ses yalıtım bandı yahut macunu kenar profillere uygulanarak profillerin duvarlar, zemin ve tavan ile bağlantısı yapılmalıdır. Daha sonra çerçeve profilleri uygun sıkılaştırma elemanları ile sağlamlaştırılmalıdır. Taşıyıcı sistemin dikey profilleri, üretici talimatları doğrultusunda, eksenel olarak 60 – 62.5 cm aralıklarla zemin ve tavan yatay köşe profilleri arasında yerleştirilmelidir. 

2. Duvarın bir yüzüne alçıpan yerleştirilmeli ve taşıyıcı sistemin dikey profillerine belirli aralıklarda vidalar yardımıyla tespit edilerek sağlamlaştırılmalıdır. Bu kısımdan sonra tasarımda belirtilen tüm uygulamalar adım adım gerçekleştirilmelidir. 

3. Talep edilen değerlerde ses, yangın ve ısı yalıtımı sağlamak için yeterli kalınlıkta seçilen Knauf Insulation IPB 037 mineral yün yalıtım levhaları, ara bölme duvarı taşıyıcı sisteminin dikey profillerine yerleştirilmelidir.

4. Duvarın diğer (kaplanmayan) yüzü de alçıpan ile kaplanmalıdır. Bu şekilde ara bölme duvarı kapatılmış olur. Duvar son kat kaplaması, bulunduğu alanın kullanım amacına göre ve alçıpan üreticisinin talimatnameleri doğrultusunda seçilmeli ve uygulanmalıdır. 

Uygulama Önerileri

Ara bölme duvarının yapısı ve malzemelerinin uygun seçimi, akustik korumanın da aynı oranda uygun olacağı anlamına gelmeyebilir. Bu sebepten dolayı, uygulama sırasında ses köprülerinin oluşumunun engellenmesine dikkat edilmelidir.

 • Mineral Plus IPB 037 ara bölme yalıtım levhaları birbirine bitişik şekilde ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca, yalıtım levhalarının, ara bölme duvar sistemi taşıyıcılarına tam oturtulmasına da dikkat edilmelidir.
 • Ara bölme duvarın, yanal duvarlarla, döşemeyle, tavanla ve ara bölme üzerinde bulunabilecek ek yapı elemanları (pencereler, kapılar, havalandırma ve uygulama kanalları, vb.) ile birleşim yerlerinde yapılan uygulamalara ekstra özen gösterilmelidir.
 • Yapı duvarlarına iç kısımdan yalıtım uygulamasında (dış duvarların içeriden yalıtımı ya da ısıtılan ve ısıtılmayan odalar arasındaki bölme duvarlarda) yoğuşma riskini ortadan kaldırmak için, yalıtım malzemesinin sıcak tarafından uygulanacak şekilde buhar kesici/dengeleyici örtü konulması gerekmektedir.

 

 • MineralPlus IPB 037

  MineralPlus IPB 037

  MineralPlus IPB 037, doğal mineral yün esaslı ara bölme yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı sağlamasının yanında yüksek yangın dayanımına sahiptir.