Giydirme Cephe Yalıtımı

Giydirme Cepheler

Yapılarda total ısı kayıplarının %30 – 40’lık kısmının dış cepheden gerçekleştiği gerçeği göz önüne alındığında, binanın yapı ömrü içerisinde düşük enerji tüketimi sayesinde yapılan yatırımın kısa vadede fayda olarak geri döneceği unutulmamalıdır.

Dış cephe, binayı oluşturan yapı elemanları arasında ısı korunumunun en etkin şekilde sağlandığı kısımlardan birisidir. Yapıda giydirme cephe ısı yalıtım uygulamasının başlıca amaçları;

 • Konut sakinlerini fazla veya yetersiz sıcaklığa, dış hava şartlarına, rüzgar penetrasyonuna, kirli hava ve toz partiküllerine karşı korumak,
 • Verimli ısı birikimi sağlayarak konfor hissinin ani sıcaklık veya hava değişimlerinden etkilenmemesini sağlamak, böylelikle konforlu yaşam alanları oluşturmak.
 • Kolay nem geçişine imkan tanyarak, iç veya dış yüzeylerde yoğuşma oluşumunu ve potansiyel riski engellemek.
 • Yaşam alanlarını ısıtmak ya da soğutmak amaçlı kullanılan enerjiden tasarruf sağlamak. (ör. soğutulan hacimlerdeki ısı kazançlarını önlemek.)
 • Yapının yangına karşı dayanımını artırmak.
 • Dış ortam oluşumlu gürültüye karşı koruma sağlamak.

Giydirme cephe (“havalandırmalı cephe” olarak da bilinen) uygulamaları, isimlerini yalıtım levhası ve dış dekoratif kaplama arasında bırakılan havalandırma katmanından ve en dış katmana giydirilen dış dekoratif kaplamadan almaktadır. Giydirme cepheler, günümüzde yapılarda en yaygın kullanılan kaplama yöntemlerinden birini oluşturmaktadır 

Giydirme cephe bileşeneri ve fonksiyonları:

Taşıyıcı Alt Tabaka – Yatay ve Dikey Profiler

Taşıyıcı alt tabaka, giydirme cephe sistemi üreticisinin talimatları doğrultusunda, destek görevi gören duvar üzerine mekanik olarak tespit edilir. Taşıyıcı alt tabakanın asıl görevi, sistem içerisinde dış dekoratif kaplamayı desteklemek ve rüzgar yüklerini yapının taşıyıcı duvarına aktararak sönümlenmesini sağlamaktır.

FCB 035 ve FCB 035KD Giydirme Cephe Mineral Yün Yalıtım Levhaları

Giydirme cephe mineral yün levhaları, dış cephe havalandırma katmanında meydana gelebilecek güçlü hava akımlarının tahrip edici etkilerine maruz kalmamak için düzgün, sağlam, ve rijit malzemelerden uygulanmalı ve uygun yöntemlerle duvara tespit edilmelidir. Knauf Insulation FCB 035 ve FCB 035KD gibi giydirme cephe uygulamasına özel üretilmiş yalıtım levhalarının kullanılması, soğuk havanın malzemeye sızmasını engelleyerek mükemmel koruma sağlayacaktır.

Yalıtım Levhalarının Uygulanması

Giydirme cephe mineral yün levhaları, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirine uç uca yerleştirilmelidir. Yerleştirilen yalıtım levhaları, taşıyıcı duvar yapısına uygun boyutlarda dübeller vasıtasıyla duvara tespit edilmelidir. Giydirme cephe uygulaması için özel üretilmiş 90 mm dübel başı bulunan tespit dübelleri kullanılmalıdır. Uygulamada tavsiye edilen dübel sayısı, köşelerde 4 adet ve levha ortasında  1 adet olmak üzere levha başına 5 adettir (Domino taşı dübel teşkil yöntemi). Yapı köşe kısımlarında, güçlü rüzgar etkisinden kaynaklı dübel sayısı artırılmalıdır.

FCB 035 ve FCB 035 KD giydirme cephe mineral yün yalıtım levhaları, istendiği taktirde veya ekstra koruma gerektiği durumlarda Ecose Tülü kaplı olarak (Tül kaplı yüzey, havalandırma katmanına bakacak şekilde) kullanılabilir. Şiddetli rüzgar yükü olan mahallerde, yalıtım levhalarını havalandırma katmanı içerisinde oluşacak rüzgar akımının tahrip edici etkisinden korumak için Mineral Plus FCB 035KD – Ecose® tül kaplı giydirme cephe yalıtım levhası kullanılmalıdır. Ecose® tül kaplı yalıtım levhaları, normal levhalara göre dış dekoratif kaplama derzleri arasından sızabilecek olası yağmur veya kar gibi direkt etkili hava koşullarına karşı daha etkin bir koruma sağlar.

Havalandırma Katmanı

Giydirme cephe sisteminde havalandırma katmanı minimum 2 cm genişliğinde bırakılmalıdır. Bu katmanın ana amacı, yapı içerisinde oluşan su buharının difüzyonla bina dışına rahat çıkışını sağlamak (su buharının sıcak iç ortamdan, soğuk dış ortama geçişi) ve dış dekoratif kaplamaya herhangi bir şekilde su sızmasını engellemektir. Havalandırma katmanı ayrıca yaz aylarında sıcaklığın binaya sızmasını engellerken (duvar kütlesini ısıtma eforunu azaltır) kışın ek termal yalıtım görevi görür.

Dış Cephe Dekoratif Kaplaması

Dış cephe dekoratif kaplama katmanı, cam, mermer, doğal taş, metal, vb. doğal veya kompozit kaplamalar ile dekore edilerek yapının nihai dış görünümünü belirler. Bu katmanın asıl görevi yapısal tasarım kriterlerini karşılamak yanında, yapıyı güneş, yağmur, vb. atmosferik dış etkilerden korumaktır. Dış cephe giydirme katmanı ayrıca rüzgar oluşumlu yüklerin taşıyıcı alt tabaka profillere iletilerek sönümlenmesini sağlar.

 • MineralPlus FCB 035

  MineralPlus FCB 035

  MineralPlus FCB 035, doğal mineral yün esaslı giydirme cephe yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı sağlamasının yanında yüksek yangın dayanımına sahiptir.

 • MineralPlus FCB 035KD

  MineralPlus FCB 035KD

  MineralPlus FCB 035KD, doğal mineral yün esaslı, Ecose tül kaplı, giydirme cephe yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı sağlamasının yanında yüksek yangın dayanımına sahiptir.

 • MineralPlus FCB EXTRA 033

  MineralPlus FCB EXTRA 033

  MineralPlus FCB EXTRA 033, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 klasmanında yer alan üstün performanslı mineral yün yalıtım malzemesidir.  

 • MineralPlus FCB EXTRA 033 KD

  MineralPlus FCB EXTRA 033 KD

  MineralPlus FCB EXTRA 033 KD, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 klasmanında yer alan üstün performanslı, Ecose® Tülü kaplı mineral yün yalıtım malzemesidir.
   

 • MineralPlus FCB PRO 032

  MineralPlus FCB PRO 032

  ineralPlus FCB PRO 032, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 klasmanında yer alan üstün performanslı mineral yün yalıtım malzemesidir. 

 • MineralPlus FCB PRO 032 KD

  MineralPlus FCB PRO 032 KD

  MineralPlus FCB PRO 032 KD, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 klasmanında yer alan üstün performanslı, Ecose® Tülü kaplı mineral yün yalıtım malzemesidir.