Klima Kanalı Yalıtımı

Klima Kanalı Yalıtımı
 
Yapı içerisinde yer alan ve talep edilen sıcaklık değerine göre iklimlendirilmiş hava taşıyan klima kanallarında yapılan yalıtım, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar. Klima kanalı dağıtım sisteminde yalıtım uygulamasının birincil hedefi, mekanik olarak iklimlendirilmiş havanın hedef sıcaklık değerini kaybetmeden taşınması ve kanal içerisinden dış ortama sızmasının önlenmesidir. Klima kanalı sistemi yalıtımının bir diğer hedefi de, sistemin işleyişi sırasında oluşan mekanik seslerin azaltılarak iç mekanlara ulaşmasının önlenmesidir. Böylelikle verimli iklimlendirme kavramı, genel anlamda enerji tasarrufu sağlayan bir uygulama olmasının yanında konforlu yaşam alanları oluşumuna da katkı sağlamaktadır.
 
 
 
Knauf Insulation Klima Yalıtımı Çözümleri
 
Knauf Insulation, klima kanalı dağıtım sisteminde oluşabilecek termal kayıpları mükemmel şekilde önleyerek yapı içerisinde enerji kullanımını azaltan ve akustik ve termal yalıtım yanında yangına karşı yüksek dayanım sağlayan yeni nesil teknik yalıtım malzemeleri KI KLİMA BOARD ve KI KLİMA ROLL’u sunar.
 
 
 
Klima Kanalı Yalıtımında Eşsiz Performans
 
Benzersiz Kullanım 

-     Hafif ve ekonomik yalıtım çözümü sağlar.
 
 

-    Benzersiz lif yapısı ve yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde alternatif mineral yün teknik yalıtım ürünlerine göre minimum tozuma yapar ve kaşındırmaz. Kolay ve rahat uygulamalara imkan tanır.
 

-    Daha önce hiç bir mineral yün yalıtım malzemesinde görülmemiş esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzemede kırılma, kopma yaşanmadan kolaylıkla kesilerek boyutlandırılır ve şekil verilebilir.
 

-    Her türlü yüzeye kolayca ve bozulmadan atapte olabilen yapısı sayesinde klima kanalında oluşabilecek ısı kaçağı, ses kaçağı vb. problemlerin oluşumunu engeller ve kesintisiz yalıtım imkanı sağlar.
 

Mükemmel Yalıtım
 

-    Her türlü iklimlendirme ekipmanlarında KI Klima Board ve KI Klima Roll ürünleri, yüksek termal ve akustik yalıtım performansı sağlayarak derecelendirilen havanın kayıp vermeden yaşam alanlarına iletilmesini sağlar.
 

-     KI Klima Board ve KI Klima Roll, iklimlendirme sisteminin tümüne yayılan mekanik gürültüyü kanal boyunca keserek yüksek ses yalıtım performansı sağlar.
 

-     Mükemmel termal, akustik yalıtım yanında yangına karşı yüksek dayanım gösterir.
 

-     TS EN 13501-1 standardına uygun üretilen kaplamasız veya ECOSE® tülü veya siyah tül kaplı ürünler yangına tepki sınıflandırmasında A1, aluminyum folyo kaplı ürünler de A2 sınıfında yer alırlar.
 
 

Sağlıklı Yaşam Alanları
 
 

-     Çevre dostu ECOSE® Teknolojisi ile bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi uçucu organik bileşikler barındırmaz.
 

-     İnsan sağlığına dost içeriği ile havalandırma kanallarında kimyasal emisyon oluşturmaz. Yaşam alanlarında sağlıklı iklimlendirme yapılmasını sağlayarak konformu yaşam alanları yaratır ve insan sağlığını korur.
 
 

 
Uygulama Detayları
 
Klima kanalı dağıtım sistemi, her noktasından yalıtılarak dış ortam ile etkileşimi kesilmelidir. Yalıtım uygulaması, talebe ve kullanılan sistem ihtiyaçlarına göre şilte veya levha formundaki teknik yalıtım malzemeleriyle gerçekleştirilir.
 
KI Klima Board, her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ekipmanlarının iç yüzeyinden kanal boyunca birbirine bitişik ve sızdırmaz şekilde uygulanır.
 
KI Klima Board klima kanalı yalıtım levhaları, birbirlerine eklendikleri noktalarda aluminyum bant, folyo vb. yardımcı ürünler ile yapıştırılarak boşluk ve termal kaçak kalmayacak şekilde yalıtım sağlanır.
 
İklimlendirilmiş ortamda bulunan metal klima kanalları dışarıdan yalıtılarak yüzey üzerinde yoğuşma riski ortadan kaldırılarak uzun ömürlü yalıtım performansı sağlanır.
 
KI Klima Roll, aşağıda yer alan her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ekipmanlarının dıştan yalıtım uygulamalarına uygundur;
 
 

-     Flanşlı Prizmatik Hava Kanalları
 

-     Kare Hava Kanalı
 
 

-     Dikdörtgen Hava Kanalı
 
 

-     Dairesel Kesitli Hava Kanalı
 
 

-     Yuvarlak Havalandırma Kanalı
 
 

-     Silindirik Hava Kanalı İmalatı

 

 
KI Klima Roll, yalıtım uygulaması yapılacak havalandırma kanalının şekline uygun ölçeklendirilerek kesilir ve kanal üzerine monte edilir. Ölçeklendirme esnasında mutlaka birleşim noktaları için şilte bindirme payı bırakılmalıdır.
 

 
 

 
  
Uygulama Önlemleri
 
Yalıtım yapılacak mekanik ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ekipmanlarının montaj ve birleşimlerinin bitmiş olması, uygulama yüzeylerinin toz, kir, yağ, vb. detaylardan temizlenmesi ve korozyon riskine karşı gerekli korumaların alınmış olması gerekmektedir.
 
Sıcak ve yeterli havalandırılmayan alanlarda çalışmak tehlikeli olabilir. Böyle durumlarda uygulama öncesinde ortam hazırlığı yapılarak uygulamaya elverişli ambiyans hazırlanmalıdır.
 
Yüksek alanlarda yapılan uygulamalarda düşme riski bulunmaktadır. Bu riski ortadan kaldıracak şekilde emniyet kemeri ile uygulama yapılmalıdır.