İç Mekan Hava Kalitesi

Neden İç Mekan Hava Kalitesi Sertifikalı Ürünler Kullanılmalıdır?
 
 

 
 
Pek çok insan zamanının %80’inden fazlasını iç mekanlarda geçirmektedir. Bu nedenle insanların büyük bir çoğunluğu, iç mekan hava kalitesine önem göstermektedir. Bu konfor kriteri, büyük ölçüde yapıya uygun havalandırma ile alakalı olsa da, diğer bir ölçü de; iç mekanda kullanılan malzeme ve materyallerden ve mekanı çevreleyen dış havadan kaynaklı kirlilik oranıdır. Çok yüksek fenol, formaldehit ve uçucu organik bileşen (VOC: Volatile Organic Compound) emisyonu; iç mekanda kötü koku oluşumu, gözlerde, boğaz ve deride iritasyon ve diğer sağlık risklerini ortaya çıkarabilir.
 
Sağlık ve konfor kriterleri yanında, pek çok yapı projesi de git gide daha sürdürülebilir özelliklerde inşa edilmekte ve LEED, BREEAM, DGNB, HQE, Green Star, vb. sertifikasyon programları tarafından değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu programlar sürdürülebilir bina değerlemesinde düşük emisyonlu ürün kullanımını diğer kriterlere göre daha üst sıralarda ödüllendirmektedir.
 
 
Eurofins “Indoor Air Comfort” İç Mekan Hava Kalitesi Sertifikası
 
Eurofins “Indoor Air Comfort” İç Mekan Hava Kalitesi Sertifikası, verildiği ürün hakkında ilgili tüm Avrupa Normları‘nın uçucu organik bileşen (VOC: Volatile Organic Compound) emisyonu gerekliliklerine uygunluğunu belgeleyen, yenilikçi ürün sertifikasyon aracıdır. Gerekliliklere uygunluk bakımından iki seviyede sunulur:
 

-     Standart Seviye:Indoor Air Comfort – sertifikalı ürün”, emisyon değerlerinin Avrupa Birliği içinde yer alan yetkili makamlarca belirlenmiş yasal normlara uygunluğu belgeler.
 

-    Yüksek Seviye:Indoor Air Comfort GOLD – sertifikalı ürün”, emisyon değerlerinin, ilgili tüm yeşil ürün etiketleri (Ecolabels) tarafından belirlenmiş normlara ve Avrupa Birliği içinde yer alan yetkili makamlarca belirlenmiş benzer yasal normlara uygunluğu belgeler.
 

 
Standart Seviye Eurofins İç Mekan Hava Kalitesi Sertifikası, ürünlerden kaynaklı uçucu organik bileşen (VOC) emisyonları ile ilgili uyulması gereken en sıkı Avrupa Normları gerekliliklerini birleştirerek tek bir etiket altında toplar. “Indoor Air Comfort” - İç Mekan Hava Kalitesi etiketi taşıyan bir ürün, Avrupa genelinde geçerli olan yönetmeliklerde yer alan limit değerlerle uyum sağlayacaktır.
 
Bununla beraber, Yüksek Seviye Eurofins İç Mekan Hava Kalitesi GOLD Sertifikası ise, ürünlerden kaynaklı uçucu organik bileşen (VOC) emisyonları ile ilgili uyulması gereken tüm yeşil ürün etiketleri (Ecolabels) tarafından belirlenmiş normları ve en sıkı Avrupa Normları gerekliliklerini birleştirerek tek bir etiket altında toplar. Böylelikle İç Mekan Hava Kalitesi GOLD Sertifikası, Avrupa genelindeki en kullanışlı ve kapsamlı düşük emisyon deklarasyon belgesi konumuna gelmektedir.
 
İç Mekan Hava Kalitesi ve İç Mekan Hava Kalitesi GOLD sertifikaları, sadece test ve analizden ibaret değildir. Bu belgelendirmeler bünyesinde; üretim sahasında düşük emisyonlu malzeme üretiminin sürekliliğini sağlamak adına oluşturulan iç kalite programını, saha içi denetimleri, analiz ve test tekrarları ve sertifikasyon süreçlerini kapsayarak düşük emisyon beyanında en yüksek seviyede givenilirlik sunmaktadır.
 
Eurofins Scientific, 1 Nisan 2010 tarihinde, yeni başlattığı İç Mekan Hava Kalitesi GOLD Sertifikası test ve belgelendirme programının tamamlanmasından sonra ilk İç Mekan Hava Kalitesi GOLD Sertifikası’nı Knauf Insulation GmbH’a vermiştir. Knauf Insulation tarafından devrim niteliğindeki yenilikçi ECOSE® Teknolojisi ile üretilen mineral yün yalıtım malzemeleri, yönetmeliklerde tanımlanan tüm gereklilikleri karşılamaktadır, ve dahası, İç Mekan Hava Kalitesi uçucu organik bileşen (VOC) emisyon yönetmeliklerine göre olağanüstü performans gösteren malzeme tanımıyla sertifikalandırılmıştır.
 
Knauf Insulation, ECOSE® Teknolojisi ile ürettiği yeni nesil mineral yün yalıtım malzemeleri ile yapı içerisinde konforlu ve sağlıklı alanlar oluşturarak sürdürülebilirlik hedefini her geçen gün daha yukarılara taşımaktadır. MineralPlus ve Earthwool ürün grupları ile yüksek performanslı yalıtım sağlamanın yanında sahip olduğu Eurofins İç Mekan Hava Kalitesi GOLD sertifikaları ile kalite ve konfor bir arada sunulmaktadır.
 
 
  
 
 
MineralPlus IPB 037
Ara Bölme Yalıtım Levhası
 
MineralPlus FCB 035
MineralPlus FCB 035 KD
Giydirme Cephe Yalıtım Levhası
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Earthwool 044
Earthwool 042
Earthwool 040
Earthwool 035
Yeni Nesil Çatı Şiltesi
 
 
 
 
 
 
 
 
** Yukarıda yer alan metinler bilgilendirme amaçlı olarak;
www.eurofins.com web adresi kaynağından alınmıştır.