Mineral Plus EPD Sertifikasını Aldı

Ürünlerin çevresel etkilerinin belirlenmesi için artan farkındalık ile ihtiyaç sonucu ortaya çıkan sertifikalandırma sistemi olan Environmental Product Declaration (EPD) ‘yi, çevreyle dost ECOSE teknolojisi ile geliştirilmiş MineralPlus ürünleri için 2016 yılında almış bulunuyoruz.

Çevreci, sürdürülebilir, çözümlerimiz ve EPD sertifikasyonumuz ile, daha iyi bir çevre, daha iyi bir gelecek için yanınızdayız.

EPD Nedir?

Malzeme yaşam döngüsü belirlemesinde, Environmental Product Declaration (EPD) bir ürün ya da sistemin çevresel etkisinin veri olarak beyanında standardize edilmiş bir beyan metodudur. 

EPD Sertifikalı Mineral PLUS Size Ne Kazandırır?

• Yeşil bina serfikasyonu sistemlerinde ( LEED, BREEAM, DGNB vb.) EPD belgeli Mineral PLUS ürünleri, puanlamada artı puan kazandırır.

• Kurumsal sorumluluğunuza uygun olarak, kullanım alanında çevreye dost bir  malzeme kullanmanızı sağlar.

• Karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi konularındaki hassasiyetinizin belgesi olarak yapınıza değer katar.

EPD Beyanı Hangi Bilgileri İçerir?

Hammadde temini sırasında çevresel etkileşim, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme kompozisyonu ve kimyasal madde içeriği, toprak-su- hava emisyonu, artık madde konusunda bilgileri içerir.

EPD’nin Uluslararası Geçerliliği Nedir?

EPD, Uluslararası standart ISO 14025’e uygun olarak oluşturulmuştur. ISO 14040 ve ISO 14044 Yaşam döngüsü belirlenmesi standartlarını baz almaktadır. Başta Avrupa ülkeleri ve bütün dünyada geçerli bir beyandır.