Teras Çatı Yalıtımı

Teras Çatıda Yalıtım Kavramı

Teras çatılar, kullanım amaçlarına göre kimi yapılarda üzeri kapatılarak canlı yüklere ve basınç kuvvetlerine, kimi yapılarda da üzeri açık bırakılarak yazın aşırı güneş etkisine ya da kışın kar yükü ve buzlanma etkisine maruz kalabilen, yapı içerisinde performans ve dayanım açısından doğru şekilde dizayn edilmesi gereken en kritik bölgelerden biridir. Bu nedenlerden dolayı, teras çatı bölgelerinde uygun yalıtım ve basma dayanımı değerlerine sahip bir Teras Çatı Yalıtım Levhası kullanılması gerekmektedir. 

Uygulamada seçilen yalıtım ürünü, teras çatıyı gerek ısı kayıp ve kazançlarından, gerek de ısıl gerilmelerden ve mekanik yük etkisi sonucu oluşabilecek yapısal tahribatlardan korumalı ve taşıyıcı yapının ömrünü artırıcı görev üstlenmelidir. Teras çatıda kullanılacak en doğru yalıtım levhası ürünü, projelendirme veya yapım aşamasında ürünün sahip olduğu; ısı iletim katsayısı (λ), basma dayanımı, yangına karşı tepki sınıfı, su buharı difüzyon değeri gibi özelliklerin değerlendirilmesi sonucu seçilmelidir.  

Unutulmamalıdır ki çatı detayında ısı yalıtım uygulaması yapılmamış yapılar, bünyelerine ısıyı çok çabuk geçirirler. Böyle çatılar altında bulunan hacimlerde kışın ısı kayıpları yüzünden soğuk ortam oluşmakta ve yazın ısı kazançları yüzünden sıcak ortam oluşmaktadır. Bu çeşit rahatsız edici ve istenmeyen durumlar vakit kaybetmeden düzeltilmeli ve yapıya uygun projelendirme ile konforlu yaşam alanları yaratılmalıdır.

Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtım Uygulaması Detayları

Geleneksel teras çatı uygulamalarında su yalıtım katmanı, ısı yalıtım levhasının üzerinde kalmaktadır. Çatıda bulunan yalıtım sistemi, alt taraftan buhar kesici ile yapı iç kısmından geçebilecek su buharına karşı korunurken, ısı yalıtım levhasının üzerinden uygulanan su yalıtım örtüsü suyun yapı elemanlarına ulaşmasını engellemektedir.

Üzerinde Gezilebilen Geleneksel Teras Çatı Detayı

Üzerinde gezilebilen teras çatı detayı, yukarıdan aşağıya en dış katmandan, iç kısımdaki yapısal betonarmeye doğru sıralanmaktadır.

 • Teras Çatı Döşeme Kaplaması
 • Kaplama Harcı
 • Koruma Betonu 
 • Su Yalıtım Katmanı
 • Teras Çatı Yalıtım Levhası (Çift kat olursa şaşırtmalı döşenmelidir.)
 • Buhar Kesici Katman (ve gerekli durumlarda “Buhar Dengeleyici”)
 • Eğim Betonu
 • Betonarme Döşeme

Üzerinde Gezilmeyen Geleneksel Teras Çatı Detayı

Üzerinde gezilmeyen teras çatı detayı, yukarıdan aşağıya en dış katmandan iç kısımdaki yapısal betonarmeye doğru sıralanmaktadır.

 • Koruyucu Katman (Çakıl vb.) 
 • Ayırıcı Keçe Katmanı
 • Su Yalıtım Katmanı
 • Teras Çatı Yalıtım Levhası (Çift kat olursa şaşırtmalı döşenmelidir.)
 • Buhar Kesici Katman (ve gerekli durumlarda “Buhar Dengeleyici”)
 • Eğim Betonu
 • Betonarme Döşeme

Isı Yalıtım Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Geleneksel teras çatı ısı yalıtımı uygulamalarında özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 • Teras çatı detayını oluşturan malzemelerin su buharı geçişine gösterdikleri dirence (su buharı difüzyon direnci) ve malzemelerin sırasına bağlı olarak su buharının gaz hâlinden sıvı hâle geçmesi, yani yoğuşması ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka yoğuşma tahkiki yapılmalıdır.
 • Geçirimsiz ve %100 bir su yalıtım katmanı elde edebilmek için, su yalıtım membranı uygulamasında örtü ek yerlerinin en doğru ve sızdırmaz şekilde yapıştırılması sürecinde üretici firmaların beyan ettiği uygulama detayları bire bir takip edilmelidir. Sürme esaslı su yalıtım ürünleri ile yapılan uygulamalarda en az iki kat (her kat 1 mm kalınlıkta olacak şekilde) ve katlar birbirine 90o dik doğrultuda uygulanacak şekilde yalıtımın yoğun ve geçirimsiz yapılması gerekmektedir. 
 • Teras çatı bünyesinde taşma ve su birikmesi gibi istenmeyen durumların önlenmesi için su yalıtımı katmanının altnda bulunan eğim betonu yardımıyla su giderlere yönlendirilmeli ve proje içerisinde su tahliyesinin rahatlıkla yapılabileceği yeterli sayıda gider bırakılmalıdır.
 • Geleneksel teras çatı uygulamasında, sıcak taraftan gelen su buharı, ısı yalıtım levhası içinden geçerek su yalıtım levhası yüzeyinde yoğuşma yapabilir ve sistemin ısı yalıtım performansının bozulmasına ve yalıtım malzemelerinin zarar görmesine neden olabilir. Bu tip durumlarda teras çatı yalıtım levhasının alt kısmına yüksek performanslı bir buhar kesici katman ya da buhar dengeleyici örtü yerleştirilmelidir. 
 • Buhar kesici katman, uygulama sırasında ısı yalıtım levhasının her iki tarafından en az 20 cm üzerine döndürülmeli ve su yalıtım katmanı ile birleştirilmelidir. Böylelikle ısı yalıtım tabakası, alttan buhar kesici katman ve üstten su yalıtım membranı ile çepeçevre bohçalanmış olacaktır.
 • Geleneksel teras çatı içerisinde ısı yalıtım levhasının sürekliliğinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Tesisatın yalıtımı deldiği noktalar, çatı-duvar birleşim yerleri, vb. noktalarda ısı yalıtım levhası devam ettirilmelidir ve yalıtımı delen tesisat elemanlarının üzerleri, buhardan kaynaklı yoğuşma olmaması için, buhar direnci yüksek yalıtım malzemeleri ya da buhar kesici örtü ile birleşik ısı yalıtım malzemeleri ile çepeçevre sarılmalıdır.  

Knauf Insulation “DDP – Teras Çatı Yalıtım Levhası Ürün Serisi” İle Daha Konforlu Yapılar

Mevcut ve yeni yapılardaki teras çatı projelerine en doğru çözümü sunmak amacıyla Knauf Insulation, yüksek kalitedeki üstün performanslı “DDP – Teras Çatı Yalıtım Levhası” ürün grubunu geliştirmiştir. 

Farklı yapılardaki özel detaylara kolay çözümler sunan DDP serisi; benzersiz ısı, ses ve yangın dayanım performansları ile bir çok farklı proje ihtiyacına uygun ürün sağlamaktadır. 

DDP Teras Çatı Yalıtım Lavhaları Serisi

 • Mükemmel termal konfor için maksimum yalıtım performansı gösterir.
 • Yangına karşı maksimum dayanıma sahip ve yanmazdır. Avrupa Birliği’nce oluşturulan  “Yapı Malzemelerinde Yangına Karşı Dayanım Performans Sistemi” - EUROCLASS sınıflandırmasında en üst performans sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır.
 • Çok yüksek çalışma sıcaklığına sahiptir. Yapılarda yüksek yangın koruması gerektiren uygulamalarda ve aşırı yüksek sıcaklıklarda termal performans gerektiren uygulamalarda kullanım için idealdir.
 • Enerjiyi korur. Düşük enerji maliyeti ve karbon salınımı sağlar.
 • Mükemmel ses yalıtımı sağlar. 
 • Sürdürülebilir enerji tasarrufu sağlar.
 • DDP

  DDP

  70 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses yalıtımı performansına sahip, yangına karşı dayanıklı teras çatı yalıtım levhasıdır.

 • DDP-N

  DDP-N

  40 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses yalıtımı performansına sahip, yangına karşı dayanıklı teras çatı yalıtım levhasıdır.

 • DDP-U

  DDP-U

  60 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses yalıtımı performansına sahip, yangına karşı dayanıklı teras çatı yalıtım levhasıdır.

 • DDP-RT

  DDP-RT

  50 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses yalıtımı performansına sahip, yangına karşı dayanıklı teras çatı yalıtım levhasıdır.

 • DDP-K

  DDP-K

  30 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses yalıtımı performansına sahip, yangına karşı dayanıklı teras çatı yalıtım levhasıdır.