Yüzer Döşeme Yalıtımı

Yüzer Döşemeler

Yüzer döşemeler, temel olarak; yük taşıyıcı döşeme üzerine konulan esnek ve yüksek dayanımlı yalıtım levhası, ve üzerine uygulanan son kat koruyucu tabakadan oluşur.

Yüzer döşemeler, yapının kullanımı ve taşıyıcı sistem performansına göre, özel yöntemlerle tasarlanarak inşa edilmeli ve aşağıda yer alan performans özelliklerini, yapı ömrü boyunca sürdürmelidir.

 • Sağlamlık, Düzgün Yüzey ve Güvenlik
  Projelendirme sonucu yapıda oluşan yüklerin döşeme tarafından taşıyıcı betonarme sisteme herhangi bir hasar ya da kalıcı deformasyon gerçekleşmeden iletilmesi.
 • Akustik Yalıtım
  Yapı içerisinde iki kat arasında yer alan döşemenin maksimum hava ve darbe doğuşumlu ses yalıtımı performansı göstermesi.
 • Isı Yalıtımı
  Yapı içerisinde iki kat arasında yer alan döşemenin maksimum ısı yalıtım performansı göstermesi.
 • Yangın Önleyicillik
  Yapı içerisinde iki kat arasında yer alan döşemenin Euroclass yangına dayanım sınıfında en yüksek seviye olan A1 – Alev Almaz sınıfta yer alan yalıtım malzemelerinden oluşması. Yangın esnasında hiç yanmaz performans göstermesi, ve döşemeyi oluşturan malzemelerin zehirli gaz salınımı gerçekleştirerek kurtarma personeline ölümcül tehlike yaratmaması.

Tüm bu özellikler, Knauf Insulation KR POD CLASSIC, KR POD PLUS, KR POD EXTRA yüzer döşeme yalıtım levhaları kullanılarak sağlanabilmekte, ve tüm yapılarda konforlu ve ekstra güvenlikli yaşam alanları oluşturulabilmektedir.

KR POD Serisi – Yüzer Döşeme Yalıtım Levhalarının Avantajları

 • Darbe doğuşumlu ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
 • KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları, sesi mükemmel absorbe ederek ara katlarda hava doğuşumlu ses transferini minimum seviyede tutar.
 • Düşük ısı iletim katsayısı değeri ile yüksek termal koruma sağlar.
 • Euroclass A1 sınıfı yanmazlık ve 1000oC üzerinde ergime noktası ile uzun süreli yangın önleyici performans gösterir.
 • KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları, döşeme üzerinde olası hafif yüzey bozukluklarına mükemmel adapte olur. Levha şekilleri bozulmadan, esnek yüzey adaptasyonu gerçekleştirirler.
 • Döşeme yapısında ısı ve ses köprülerinin oluşumuna imkan tanınmaz – levha köşelerinin mükemmel entegrasyonu sayesinde levhalar arası boşluk oluşma olasılığı engellenir.
 • Uygulamada süre gelen gelenek – basit ve hızlı uygulama imkanı.

Darbe Oluşumlu Ses

Darbe sesi, başka bir objenin etkisi sonucu titreşen bir objenin yaydığı sesin, katı ortam üzerinden iletimi olarak tanımlanabilir.

Bu ses çeşidi, ara kat yapılar için karakteristiktir, çünkü yapı kullanımında genel olarak döşeme üzerinde yürüme, mobilyaların bir yerden başka bir yere çekilmeleri, zemin ile teması bulunan ev gereçlerinin kullanımı, vb. faaliyetler sonucu ortaya çıkarlar. Bu sebeple darbe sesleri, çeşitli rahatsızlıkların kaynağını oluşturmakta ve bina sakinlerinin şikayet nedenlerinin başında gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı darbe oluşumlu ses yalıtımı, konut içi yaşam kalitesinin en önemli gerekliliklerinden birini oluşturmaktadır.

Modern yapı teknolojilerinde, darbe oluşumlu ses yalıtımı çözümerinin başında yüzer döşeme uygulaması gelmektedir.

Yüzer Döşeme Yapısı

Yüzer döşemenin başlıca bileşenleri; rijit döşeme (yükün yayıldığı taşıyıcı yapı), esnek yalıtım levhası (tüm yüzeyi ile döşemeye serilen) ve bu iki sistem, birlikte binadaki diğer yapı elemanlarından ayrılarak yüzer döşeme sistemini oluştururlar.

Yüzer döşeme sisteminin verimliliği, öncelikli olarak sistem içerisindeki yalıtım katmanının esnek özelliklerine dayanır.

Knauf Insulation KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları, yüzer döşeme yapısında bulunan üst katmanların ağırlığını taşıyacak kadar sağlam, ve aynı zamanda titreşimleri mükemmel seviyede sönümleyecek kadar esnek yapıdadır. (ör. darbe oluşumlu sesi absorbe ederek ve sönümleyerek yüksek akustik koruma sağlamak)      

Yüzer Döşeme Uygulaması

Yüzer döşeme sisteminin ara kat döşemesi üzerine düzgün şekilde uygulanabilmesi için öncelikle uygulama yüzeyi kuru ve düzgün olmalıdır. Yüzey şartları sağlandıktan sonra aşağıdaki adımlar sırası ile uygulanmalıdır:

1. KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları döşenmeden önce, kalınlığı d = 1 cm olacak şekilde kenar ayraçları hazırlanmalı ve döşemeyi çevreleyen duvarlar boyunca çepeçevre yerleştirilmelidir. Bu koruma çerçevesinin amacı, yüzer döşemeyi, çevreleyen duvarlardan ayırmak ve olası ses köprülerinin oluşumunu engellemektir. (ör. yanal ses iletiminin önlenmesi – yüzer döşemede oluşan titreşimin, taşıyıcı duvarlara iletiminin engellenmesi.)
d = 1 cm kalınlığında kesilen kenar ayraçlarının yüksekliği, döşemenin toplam yüksekliğinden fazla olmalıdır. Ancak bu şekilde ses köprülerinin oluşumu engellenebilir.


2. KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları, dikkatlice ve arada boşluk kalmayacak şekilde birbiri ardına yerleştirilmelidir. Uygulamada kullanılacak yalıtım levhaları, döşemenin amacına ve karşılayacağı potansiyel ve dinamik yük aralığına göre belirlenmelidir:

KR POD CLASSIC 2 kPa

KR POD PLUS 5 kPa

KR POD EXTRA 10 kPa

 

3. KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhalarını döşeme şapının şerbetinden kaynaklı nemlenmeden ya da ıslanmadan korumak için, PE veya PVC örtü kullanılmalıdır. Örtüler 10 – 15 cm birbiri üzerine bindirilmeli ve standart yapıştırma bantı ile biniler üzerinden yapıştırılmalıdır. Döşeme-duvar köşe birleşim noktalarında PE veya PVC örtü, duvar yüzeyine doğru ve d = 1 cm kalınlıklı kenar ayraçlarının üst kısmına kadar döndürülmelidir.

 

4. Yalıtım koruma örtüsü uygulandıktan sonra, minimum 4 cm kalınlığında şap uygulaması yapılır. (Not: şap kalınlığı, yalıtım levhasının projelendirilmiş yük ve basma dayanımlarına göre belirlenmelidir.). Döşeme şapı, dinamik yük etkisine karşı donatı filesi ya da fiber katkısı ile desteklenmelidir.

 

5. Odanın kullanım amacına bağlı olarak uygun son kat kaplama malzemesi seçilmelidir. (ör. parke, laminant, seramik kaplama, vb.). Son kat kaplama uygulaması öncesinde, d = 1 cm kalınlıklı kenar ayraçlarının fazlalık üst kısımları, son kat kaplanmış yüzer döşeme seviyesinden yukarıda kalacak şekilde, kesilmeli ve kaplanmalıdır.

 

Uygulama Önerileri

 • KR POD Serisi Yüzer Döşeme Yalıtım Levhaları, kenar duvarlardan kapıya doğru bir yol izlenerek döşenmelidir.
 • Rijit birleşimler, olası ses köprüleri, darbe oluşumlu ses yalıtım performansını kayda değer ölçüde düşürmekte ve kimi zaman ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple, uygulama sırasında yüzer döşeme sistemini, diğer yapı bileşenlerinden ayırmaya ve olası penetrasyonlardan korumaya dikkat edilmelidir. 
 • NATUR BOARD POD CLASSIC

  NATUR BOARD POD CLASSIC

  2 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses izolasyonu performansına sahip, yangına karşı dayanıklı yüzer döşeme yalıtım levhasıdır.

 • NATUR BOARD POD PLUS

  NATUR BOARD POD PLUS

  5 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses izolasyonu performansına sahip, yangına karşı dayanıklı yüzer döşeme yalıtım levhasıdır.

 • NATUR BOARD POD EXTRA

  NATUR BOARD POD EXTRA

  10 kPa basma dayanımında, yüksek ısı ve ses izolasyonu performansına sahip, yangına karşı dayanıklı yüzer döşeme yalıtım levhasıdır.