Dış Cephe Mantolama Uygulaması

Dış Cephe Mantolama Uygulaması

Manotalama

Dış cephe mantolama uygulamasına başlamadan önce gerekli yüzey hazırlıkları yapılmalıdır

Subasman Profilinin Yerleştirilmesi

Dış cephe mantolama sistemine düzgün bir başlangıç vermek amacıyla, yerden 50 cm yukarıda, terazisine alınmış, bina çevresini saracak şekilde subasman profilleri montajı yapılmalıdır.Uygulamada kullanılacak subasman profillerinin ölçüsü, yalıtımda kullanılacak levhaların kalınlığına göre belirlenmelidir.
Subasman profilleri, yapı köşelerine uç uca eklenirken, profil bitimlerine 45o açı verilmeli ve profiller düzgünce birbirlerine sabitlenmelidirler.

Mantolama Levhalarının Yapıştırılması

Uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne göre mantolama levhası uygulaması iki şekilde yapılabilir.

Yüzey eğrilikleri olan kısımlar için: Noktasal öbek ve kenarlar boyunca şerit yöntemi

Düz yüzeyler için: Taraklı mala yöntemi

Mantolama levhaları, subasman profiline düzgünce yerleştirilmeli ve mastar ile gönyeye alınmalıdır.Şaşırtmalı şekilde mantolama levhaları döşenmeli ve yapının köşe kısımlarında da şaşırtma devam etmelidir.
Cephe üzerinde bulunan pencere, kapı ve benzeri boşluklara ait köşeler ile mantolama levhalarının birleşim yerleri aynı hizaya gelmemelidir, aksi taktirde köşelerde çatlaklanmalar oluşabilir. Gerekli kısımlarda, mantolama levhaları köşelere bütün olarak konulmalı ve levha üzerinde boşluk ebadına göre diş açılmalıdır.

Mantolama Levhalarının Dübellenmesi

Mantolama levhalarının yapıştırılmasından 24 saat sonra mekanik dübelleme işlemine başlanabilir. Sistemde kullanılacak dübeller, yapı katmanı ve mantolama levhasının kalınlığına, bina yüksekliğine ve cephedeki yük kapasitesi kriterlerine göre belirlenecektir.
Levhalar üzerine açılacak dübel deliği için matkap ucu çapları, dübel çapları ile aynı seçilmelidir.  Betonarme yüzeylerde ise matkap ucu, dübel çapından 1 mm daha geniş ve dübel uzunluğundan 1 cm daha uzun seçilmelidir.
Havşa açma aparatı ile havşa başlıkları açılmalıdır.
Havşa başlıklarına yerleştirilen dübellerin etrafında kalan boşluklar, pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için sıva ile kapatılmalıdır.
Metrekarede kullanılacak dübel sayısı, bina yüksekliği ve rüzgar hızına bağlı olarak belirlenir. Genel uygulamada aşağıdaki tablodan yararlanılmalıdır.

Kenar ve Köşe Profillerinin Uygulanması

Dış cephe mantolama uygulamasında kenar ve köşe bölümler en fazla mekanik zorlanma ve çatlak riski ile karşı karşıyadırlar. Bu bitişlerde düzgün ve dayanıklı bir detay oluşturmak için alüminyum veya kendinden fileli PVC profiller kullanılmalıdır.

Mantolama Sıvası ve Donatı Filesinin Uygulanması

İlk kat mantolama sıvası, levhaların yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır.Hazırlanan sıva harcı çelik mala ile yüzeye uygulanmalıdır. Yüzeyde homojen bir sıva kalınlığı elde etmek için taraklı mala ile düzeltilmelidir.
İlk kat sıva harcı uygulandıktan hemen sonra sıvanın kuruması beklenmeden donatı filesi yukarıdan aşağı doğru gerdirilip, mala ile hafifçe gömülerek yerleştirilmelidir.
Donatı filesinin sürekliliği için, ek yerlerinde birbiri üzerine 10 cm bindirilerek uygulanmalıdır.
Cephedeki kenar ve köşelerde kullanılan profiller filesiz ise, donatı filesi, köşelerde en az 20 cm döndürülmelidir.
İlk kat fileli sıva uygulamasından en az 4 – 5 saat sonra ikinci kat sıva uygulamasına geçilmelidir.
En ideal uygulama, sıva tabakasının 1/3 ‘lük kısmının file üzerinde, 2/3’lük kısmının file altında kalacak şekilde sıva uygulamasının yapılmasıdır.
Yüzey sıvası her katta 2 mm olacak şekilde uygulanmalı, yüzeyde çatlama riskini önlemek için toplam sıva kalınlığı 4 mm’yi geçmemelidir.
Cephedeki zayıf bölgeler olan pencere ve kapı köşeleri için takviye file parçaları pervazların dış köşelerinde ilk kat sıva ile donatı filesi arasına çapraz şekilde yerleştirilir.

Mekanik Dayanımı Yüksek Subasman Katmanı Uygulanması

Yapılarda özellikle darbe riski yüksek olan ilk kat (1 – 1,5 mt) seviyelerinde, mekanik dayanımı yüksek, kendinden paspaylı, çelik hasır donatılı kalın sıvalı bir koruma katmanı oluşturulmalıdır.Subasman seviyesinde yerşeltirilmiş, dübellenmiş ve ilk kat sıvası uygulanmış mantolama levhaları üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir. Daha sonra standart donatı filesi ile uygulamaya devam edilir. Çelik hasır donatıdan standart donatı filesine geçerken 10 cm bindirme yapılır. Ancak yan yana ya da üst üste gelen çelik hasır donatılarda bindirme yapılmamalıdır.

Dekoratif Son Kat Kaplama ve/veya Boya Uygulanması

İkinci kat sıva uygulamasından 6 – 7 gün sonra dekoratif kaplama ya da boya uygulamasına  yüzey hazırlığı amacıyla astar uygulaması yapılır.

Yaklaşık 10 – 12 saat sonra astarın kürünü almasını takiben dekoratif son kat kaplama ve/veya boya uygulaması yapılır.

Uygulanan dekoratif kaplama harcı, plastik mala ile perdahlanarak tekstür oluşturulur.

Dekoratif kaplamanın kurumasından sonra dış cephe boyası (akrilik esaslı, silikonlu, vb.) uygulaması yapılır ve sistem bitirilir.

 

Media
Dış Cehpe Mantolama Levhası Broşürü